Referendum associatieverdrag Oekraïne; voor of tegen?

Ik heb de afgelopen weken vaak de vraag gekregen wat ik ga stemmen bij het referendum op 6 april 2016. De SP raadt aan om ‘Nee’ te stemmen, maar iedereen die mij kent weet dat ik niet over 1 nacht ijs ga. Ik heb daarom veel gelezen, artikelen voor, tegen en neutraal. En ik heb besloten om ‘Ja’ te
stemmen. Tegen het advies van de partij waar ik lid van ben, de SP, in. Hieronder probeer ik zo helder mogelijk op een rij te zetten waarom ik ‘Ja’ ga stemmen en probeer ik wat argumenten van het ‘Nee’-kamp te weerleggen. Maar ten eerste even kort waar het referendum over gaat.

Het associatieverdrag in het kort:

Om te beginnen wil ik meteen even duidelijk stellen dat dit verdrag niet gaat over het toetreden van Oekraïne tot de EU. Waarom dit toch geroepen wordt door het ‘Nee’-kamp? Omdat ook niet in het verdrag staat dat het uitgesloten is. Het wordt simpelweg niet benoemd.

Wie tijd over heeft kan het verdrag zelf gaan lezen; zonder bijlagen 323 pagina’s, waarvan er ongeveer 306 over handel gaan. Hierin staan afspraken en toezeggingen die de EU en Oekraïne elkaar doen om binnen 10 jaar tot een vrijhandelszone te komen. Wat betekent dat nu? Oekraïne zal in die jaren hard moeten werken om de handelswetgeving daar in overeenstemming te brengen met die van de EU. En niet alleen de handelswetgeving: natuurlijk staan er ook politieke doelstellingen in het verdrag.

De EU en Oekraïne gaan op basis van dit verdrag nauwer samenwerken om de mensenrechten en corruptie in het land aan te pakken.  Ook wordt er samengewerkt op het gebied van informatie uitwisselen met als doel terrorismebestrijding.

Waarom zijn mensen nu zo fel tegen?

De meeste genoemde reden om tegen dit verdrag te zijn is de onvrede over de EU en de Nederlandse regering. Wat mij betreft doet dit nu helemaal niet ter zake. Dat is niet waar je op stemt op 6 april. Het gaat over Oekraïne en de samenwerking met de EU. Dat er een gevoel van onvrede is snap ik, maar ik vind het geen steekhoudend argument met betrekking tot dit referendum.

Een ander punt dat ik vaak hoor is de corruptie in Oekraïne. Dit is inderdaad zorgelijk, maar juist dit verdrag zorgt ervoor dat Oekraïne de kans krijgt dit aan te pakken.  Want Oekraïne is op dit moment inderdaad veel te corrupt om lid te worden van de EU, maar ze worden dan ook geen EU-lid en het verdrag is er juist op uit die corruptie aan te pakken.

Ook hoor ik veel het geluid ‘Laten we Rusland maar niet boos maken, de oorlog in Oekraïne wordt erger hierdoor en je wilt Poetin niet tegen je hebben’. Ik geloof niet dat angst ooit een goede raadgever is. Natuurlijk moeten we niet naïef zijn, maar om een man als Poetin dan maar Oekraïne over te laten nemen kan wat mij betreft nooit goed zijn Tijdens de verkiezingen in Oekraïne was een overgrote meerderheid van de stemmen voor de EU-gerichte partijen. Momenteel zorgen de EU-leiders en Wereldleiders ervoor dat er een wapenstilstand in tact wordt gehouden.

Tot slot heb ik ook vaak het ‘Laten we eerst naar onze armen kijken, naar onze ouderen, werklozen en jeugd’. Hoewel dat een terechte zorg is, sluit het een sluit het ander helemaal niet uit. Ik zal ook blijven strijden de situatie hier in Nederland beter te maken, maar dat staat los van deze disussie. Ook het vluchtelingendebat wordt aangehaald, want komen er nu straks allemaal Oekraïners naar ons land? Nee. Zoals kort samengevat te lezen is op www.oekraine-referendum.nlAlhoewel het associatieverdrag kort ingaat op visa-vrij verkeer tussen Oekraïne en landen van de Europese Unie is een visa-vrij regiem geen onderdeel van dit verdrag. Al in 2010, zijn door Oekraïne en de EU in een aparte overeenkomst hierover heel nauwkeurige afspraken gemaakt. (…) Dit visa-vrije regiem is alleen van toepassing op een verblijf van korte duur voor toeristen, wetenschappers, studenten en zakenlui. Echter, de grenscontroles blijven in stand, en om te werken moeten ze, net als nu, een werkvisum aanvragen.”

Waarom ga ik ‘Ja’ stemmen?

Een overall gevoel wat bij mij heerst werd in een zin kernachtig samengevat door Robert van Voren: ‘Is het niet paradoxaal dat de burgers van een van de rijkste landen ter wereld, dat na de Tweede Wereldoorlog uit zijn as herrees dankzij de aanhoudende steun van de geallieerden, nu achterover leunen en andere mensen een betere toekomst ontzeggen, puur vanwege hun eigen egocentrische behoeftes. Het is niet alleen paradoxaal maar ook erbarmelijk.’

Daarnaast:

  1. De situatie van de mensenrechten in Oekraïne, de corruptie en ook de situatie van de LGBT-gemeenschap daar. Dat kan mijns inziens niet opgelost worden door het land zonder steun. Steun van de EU, want ik denk dat iedereen wel weet hoe hier in Rusland mee wordt omgegaan.
  2. Gaan wij als Nederland, en wij als EU, nu echt uit angst voor Rusland ‘nee’ stemmen?! Zijn wij dus ineens een land van wel woorden, geen daden? Want roepen is één ding, doen is een tweede.
  3. In de Tribune (het blad van de SP) zegt Harry van Bommel: ‘Oekraïne heeft nog heel veel huiswerk te doen als het gaat om democratie, de fundamentele rechten van de mens en de rechtsstaat.’” Dit lijkt mij bij uitstek iets wat juist door het verdrag omgevormd kan worden. Als de situatie al zo zou zijn dat deze rechten van de mens, de democratie en de rechtstaat puik op orde waren, dan was dit verdrag niet nodig geweest.
  4. In het verdrag staat te lezen dat de import- en exporttarieven geleidelijk worden afgebouwd. Dit is een boost voor de handel tussen Nederland en Oekraïne. Wanneer de economie in Oekraïne aantrekt wordt het aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven om in dat land handel te voeren en verder te investeren. Op dit moment is Nederland al een van de grootste investeerders in Oekraïne, des te belangrijker om Oekraïne als land te laten ontwikkelen om dit verder veilig te stellen.
  5. Het versterken van de buitengrenzen van de EU met een land dat uiteindelijk een stabiele en democratische staat moet worden betekent dat de EU een grotere stem krijgt in dat gedeelte van Europa. Hierdoor kan de veiligheid van alle lidstaten worden vergroot.

Als laatste wil ik nog even terugkomen op de quote die ik eerder aanhaalde. Want ik wil dat iedereen zich goed realiseert dat we zonder de aflatende steun van de geallieerden echt niet zo ver waren gekomen als nu. Want, buiten de zorgen die er echt wel in dit land zijn, die ik ook dagelijks zie en voel, we hadden het nooit zo goed gehad als nu zonder die steun. Hierboven heb ik al beschreven dat dat niet mijn enige reden is om ‘Ja’ te stemmen, maar het is wel wat mij drijft.

Ik hoor graag jullie mening, argumenten en ook wat jullie gaan stemmen. En of jullie überhaupt gaan stemmen.

Meer mythes omver: http://www.oekraine-referendum.nl/mythbusters/